Campionatul Național de 6, 12 și 24h alergare

R E G U L A M E N T U L

Campionatului Național de 6 ore, 12 ore și 24 ore alergare – 2020

Individual (18 ani+), Masculin și Feminin

 

 DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII

 • 23-24 mai 2020, Timișoara, Parcul Copiilor „Ion Creangă”.
 • Startul va fi în aceeași zi și la aceeași oră pentru toate cele trei probe, respectiv sâmbătă, 23 mai 2020, la ora 8:00.
 • Mai multe informații despre traseu pot fi găsite aici: https://s24h.ro/ro/traseu

 ORGANIZARE

 • Organizatori sunt: Federația Română de Atletism (FRA), Subcomisia de ultraatletism și organizatorul local – Asociația Super Sports Club.
 • La fiecare probă (6 ore, 12 ore și 24 ore) și la fiecare categorie (Masculin și Feminin) trebuie să fie înscriși minim 3 atleți pentru a fi organizat Campionat Național la acea probă/categorie (De exemplu, dacă se înscriu doar 2 atlete la proba de 24 de ore, nu va exista Campionat Național la proba 24 de ore Feminin).

PROBE

 • 6 ore, 12 ore, 24 ore alergare
 • Individual (18 ani+)
 • Masculin și Feminin

PARTICIPANȚI

Condiții de participare pentru atleți (trebuie îndeplinite cumulativ):

 • Să aibă peste 18 ani, vârstă împlinită până la data concursului;
 • Să dețină cetățenie română;
 • Să fie legitimați la un club sportiv afiliat FRA (conform criteriilor de legitimare care se găsesc pe site-ul fra.ro, la secțiunea Regulament, Capitolul 3, punctul 2);
 • Să aibă viza medicală la zi, consemnată în carnetul de legitimare (controlul medical pentru viza medicală este obligatoriu o dată la şase luni). Prezentarea în original a carnetelor de legitimare, cu viza pe anul 2020 şi vizita medicală la zi este OBLIGATORIE la ridicarea kitului de concurs.

ÎNSCRIERE

Pasul 1. Înscrierea se face online, pe site-ul www.s24h.ro, alegând proba la care se dorește înscrierea și urmând toți pașii de la secțiunea Înscriere ( https://s24h.ro/ro/inscriere/ ).

Pasul 2. Se trimite un email la adresa ultraatletism@fra.ro, prin care se aduce la cunoștința FRA înscrierea și participarea la Campionatul Național.

 • Termenul limită de înscriere este duminică, 3 mai 2020, ora 23:59.
 • Pentru Campionatul Național de 6, 12 și 24 ore alergare, în afara clasamentului general, nu vor exista alte clasamente pe categorii de vârstă.

TAXĂ DE PARTICIPARE

 • Atleții vor achita taxa de participare aferentă Concursului Intenațional de alergare de anduranță S24H, fără costuri suplimentare pentru Campionatul Național.
 • Taxa de participare pentru Campionatul Național în cuantum de 30 lei prevazută în Regulamentul FRA este inclusă în taxa de participare la Concursul Internațional de alergare de anduranță S24H.
 • Atleții care se înscriu la probele de 6, 12 sau 24 ore de alergare la Campionatul Național vor plăti taxa de participare aferentă pragului 1 de pe site-ul s24h.ro, indiferent de data la care se înscriu, sub rezerva ca înscrierea să fie făcută până la termenul limită de 3 mai 2020.

RIDICAREA KITULUI DE CONCURS

Ridicarea kitului de concurs se va face vineri, 22 mai 2020, între orele 16:00 și 21:00, la biroul de ridicare a kiturilor de la Hotel NH, str. Pestalozzi 1/a, 300115 Timișoara (vezi harta).

VALIDARE ȘI APEL

Validările concurenţilor se fac în preziua începerii competiţiei, la momentul ridicării kitului de concurs (vineri, 22 mai 2020, între 16:00 și 21:00). Apelul se face cu 30 de minute înaintea STARTULUI Campionatului Național (sâmbătă, 23 mai 2020, la ora 7:30).

Concurenţii care au fost înscrişi, dar nu sunt validaţi până la ora 22:00, în preziua începerii competiției, vor putea fi incluşi pe listele Campionatului Național doar dacă delegatul clubului achită taxa de reînscriere, conform NORMELOR FRA menționate pe site-ul www.fra.ro, in Regulament. În acest caz, delegatul clubului ARE OBLIGAŢIA ca, înaintea începerii concursului, să se prezinte la secretariatul de concurs cu carnetele de legitimare și dovada achitării taxei de reînscriere.

Atleţii accidentaţi după validare sau în timpul competiţiei sunt obligaţi să obţină scutire de participare numai de la MEDICUL COMPETIŢIEI RESPECTIVE. Scutirile medicale obţinute pentru accidente produse înaintea desfăşurării probelor, dar după validare, se depun la APEL. Pentru accidentările produse în timpul desfăşurării probelor, scutirea medicală obţinută de la medicul de concurs se depune la SECRETARIATUL DE CONCURS.

Cluburile care au înscris atleţi la Campionat, dar din cauze bine întemeiate/obiective, nu se mai pot prezenta în vederea participării la competiție, au obligaţia de a comunica această situaţie, prin telefon, la secretariatul de concurs, până cel târziu la ora 14:00 a zilei de validare (vineri, 22 mai 2020). În caz contrar, acestea vor fi sancţionate conform NORMELOR FRA. (Numărul de telefon poate fi găsit la secțiunea Contact a site-ului  www.s24h.ro)

ȘEDINȚĂ TEHNICĂ

Ședința tehnică va avea loc în preziua competiției, vineri 22 mai 2020, la ora 18:00, la Hotel NH, str. Pestalozzi 1/a, 300115 Timișoara (vezi harta), concomitent cu ședința tehnică a competiției S24H.

Prezenţa unui delegat al fiecărei structuri sportive este obligatorie.

CONCURS

Pe toată durata competiției, este OBLIGATORIE purtarea numărului de concurs repartizat, în partea din față, vizibil.

Pentru a cunoaște regulile probelor de 6, 12 și 24 ore alergare, vă rugăm să parcurgeți și Regulamentul Competiției Internaționale de alergare de anduranță S24H, care poate fi găsit aici: https://s24h.ro/ro/regulament

PREMIERE

 • Clasamentul și premierea la Campionatul Național se vor face separat de competiția S24H.
 • La fiecare probă, 6, 12 și 24 ore alergare, primele 3 locuri, la Individual Masculin și Feminin, vor fi premiate de FRA cu medalii, diplome şi tricouri de campion național.
 • Se va acorda titlul de Campion Național 2020 la fiecare dintre cele 3 probe (6 ore, 12 ore, 24 ore), Individual Masculin și Feminin.
 • Premierea la Campionatul Național nu se face pe categorii de vârstă.

CONTROL DOPING

Controlul doping se efectuează cu respectarea reglementărilor I.A.A.F., W.A.D.A. și a legislației naționale în vigoare, prin selecție aleatorie, selecție ierarhizată sau țintă, atât la competiţie, cât și în afara ei. Întreaga procedură de control doping este disponibilă pe site-ul www.fra.ro, in Regulament – Capitolul 2 Instrucţiuni generale, punctul 2.1.j.

IMPORTANT!

În cadrul Campionatului Național se vor înregistra și omologa recordurile naționale stabilite. Pentru a se omologa un record național, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • Competiția să fie recunoscută de FRA.
 • Traseul să fie omologat.
 • Controlul anti-doping să fie efectuat.

Campionatul Național de 24 ore alergare va fi cursă de selecție pentru constituirea lotului național și va reprezenta unul dintre criteriile de calificare la Campionatele Europene și Mondiale de 24 ore.

 

Mult succes!

Secretar General                                                       Subcomisia de Ultraatletism

Augustin Iancu                                                                          Diana Amza